Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Bezoek na een overlijden

Stelt u het op prijs om na het overlijden van een dierbare een gesprek te hebben met een van onze bestuursleden. Wij bieden dan graag een luisterend oor. Wij hebben niet de illusie dat wij uw verdriet kunnen wegnemen, maar een gesprek over wat u is overkomen en hoe het nu met u gaat helpt vaak.

Er zijn natuurlijk diverse manieren hoe om te gaan met verlies. Een manier is om dit via groepsgesprekken te doen. Dit helpt in elk geval bij het verder gaan met uw leven. Maar als u er nog niet toe bent aan om dit in een groep te doen, de thuissituatie voelt vaak beter aan, is vertrouwder en praat wat gemakkelijker, dan willen wij er voor u zijn. Dus als u behoefte hebt aan een gesprek bij u thuis dan zijn wij er voor u.


Een van onze bestuursleden is jarenlang voorgegaan in avondwakes en heeft dus enige ervaring op dit gebied. Daarnaast is het hem zelf twee maal overkomen dat zijn echtgenote na een ziekbed is overleden. Door de steun en het luisterend oor van de mensen om hem heen, is het hem gelukt om weer op een goede manier verder te gaan met zijn leven.

Dus mocht u denken, kom laat ik het eens proberen, pak de telefoon en neem contact op met Piet Meurs. Tel.nr.: 06 - 23 001 895.


Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: Cor van der Wielen
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09