Belastinginformatie 2018


Belastingservice voor senioren.
Het jaar 2018 is weer voorbij en dus ontvangt u mogelijk binnenkort de aangiftebrief inkomstenbelasting in de bekende blauwe envelop. Als u deze brief al hebt gehad, kunt hierin lezen dat pas vanaf 1 maart a.s. aangifte kan worden gedaan. Hierna wordt onderscheid gemaakt voor de situatie dat u:
- zelf de aangifte invult;
- u zich laat bijstaan door een belastinginvulhulp.

U vult zelf de aangifte in. U kunt aangifte doen met:
• de app Aangifte 2018
• de online aangifte 2018 op Mijn Belastingdienst
De uitnodiging tot het doen van aangifte wordt voorlopig nog per post verzonden. Daarnaast kunt u de uitnodiging digitaal ontvangen. De digitale uitnodiging staat in de berichtenbox van MijnOverheid.
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.
U hebt hiervoor een DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met een van de belastinginvulhulpen.
Een groot aantal gegevens in de aangifte is al voor u ingevuld. Het verdient aanbeveling deze gegevens op juistheid te controleren.
In de vooraf ingevulde aangifte is geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden en eventuele specifieke zorgkosten, ook is geen rekening gehouden met mogelijke giften. Ook als u geen blauwe envelop heeft ontvangen kan het interessant zijn toch aangifte te doen. Ook in die situatie bestaat de mogelijkheid dat u ingehouden belasting terug krijgt of dat de zorg- en/of huurtoeslag moet worden aangepast.

U laat zich bijstaan door een belastinginvulhulp.
U ontvangt een speciale machtigingscode (bij fiscaal partnerschap mogelijk twee enveloppen). U bespaart de belastinginvulhulp van de KBO extra werk als u de code(s) vooraf telefonisch aan hem/haar doorgeeft. Doe dit op tijd. De machtigingscode moet binnen de in de brief aangegeven termijn worden geactiveerd. Tijdens dit telefoongesprek kan wellicht gelijktijdig een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek om de vooraf ingevulde gegevens te controleren en te bekijken of u recht hebt op aftrekposten. Deze afspraak kan pas na 1 maart 2019 plaats vinden. De termijn voor het doen van aangifte loopt tot 1 mei 2019.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp bij het invullen van uw aangifte.
Voor het invullen van uw aangifte kunt u een beroep doen op de Belastingservice van het KBO Kringberaad Wijchen. Aan de doelgroep van deze belastingservice zitten echter wel beperkingen. De belastingservice van de KBO is in principe bedoeld voor leden en niet-leden van een Seniorenvereniging (ANBO, KBO of PCOB) waarvan het inkomen bestaat uit AOW en aanvullende pensioenen tot plm. € 50.000,- voor fiscale partners of € 35.000,- voor alleenstaanden. De hoogte van inkomsten uit box 3 (vermogen) kan ook tot gevolg hebben dat u buiten de doelgroep valt.
De belastinginvullers van de KBO zijn speciaal opgeleid om senioren te helpen bij het invullen van de aangiften en hen te adviseren. Voor te maken kosten wordt een bijdrage van € 5,- per aangifte gevraagd (dus € 10,- bij fiscaal partnerschap als voor beide partners aangifte wordt gedaan). De belastinginvuller zorgt ervoor dat, nadat de aangifte verstuurd is, een afdruk van de aangifte wordt aangereikt zodat u de voorlopige of definitieve aanslag kunt vergelijken met de aangifte.

Binnen de gemeente Wijchen zijn 17 belastinginvullers namens de KBO actief en hun namen en telefoonnummers staan hieronder vermeld en in het boekje “Om te bewaren”.

Coördinator van de belastinginvullers is Hent Hopman, tel. 0487-531249.

Welke gegevens heeft de belastinginvulhulp nodig?
Zorg dat u de volgende gegevens klaar hebt liggen:
- jaaropgaven SVB, pensioen(en) en eventuele lijfrenten;
- bij eigen woning WOZ beschikking met peildatum 1 januari 2017 en jaaropgave hypotheek;
- jaaropgaven van de bank;
- bewijsstukken buitengewone uitgaven i.v.m. ziekte;
- bewijsstukken van giften;
- eventuele beschikkingen zorg- en huurtoeslag

Let op mogelijke aftrekposten
Ook onder de huidige belastingwetgeving bestaat er nog steeds een aantal aftrekposten. Als belangrijkste categorieën kunnen worden genoemd de specifieke zorgkosten en aftrekbare giften.
Veel voorkomende specifieke zorgkosten:
- genees- en heelkundige hulp (denk bijv. aan tandarts, medicijnen en fysiotherapeut);
- voorgeschreven medicijnen;
- hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaat (niet de eigen bijdrage krachtens de zorgverzekeringswet) en kunstgebit;
- dieet op medisch voorschrift;
- kosten van vervoer i.v.m. bezoek medische hulpverlener;
- extra uitgaven voor kleding en beddengoed.
Kosten welke worden vergoed zijn nooit aftrekbaar. Verder geldt een drempel voor specifieke zorgkosten. Deze drempel moet worden overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen. Het is op deze plaats niet mogelijk een volledig overzicht te geven van ‘alle’ aftrekbare specifieke zorgkosten.
Aantoonbare giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn veelal aftrekbaar. Te denken valt hierbij onder andere aan giften aan instellingen op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs ontwikkelingssamenwerking en religie. Voor gewone giften geldt doorgaans een drempel van 1% van het drempelinkomen.

Dit zijn onze belastinginvullers:

 • Loes Baars - tel. 024 7851200

 • Piet de Bruijn - tel. 06 33905024

 • Peter Cornelissen - tel. 024 6414378

 • Hent Hopman - tel. 0487 531249

 • Theo van Kessel - tel. 0487 532537

 • Willy Kokke van Luyck - tel. 024 6413711

 • Ad Melis - tel. 024 6416530

 • Rina Pijnappels - tel. 024 6422660

 • Leo van Raay - tel. 024 6452907

 • Theo Sanders - tel. 024 6416242

 • Bert van Toorn - tel. 06-48776239

 • Mart Wijnhoven - tel. 024 6424519

 • Michel Willemse - tel. 024 6416608

 • Thea van Woezik Grim - tel. 024 6419357

 • Toon Zoetekouw - tel. 0487 532108

 • Jo van Zuijlen - tel. 024 6414491